Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên…

1209

Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ.