Những người thắng cuộc không phải là những người chưa bao giờ chiến bại…

519

Những người thắng cuộc không phải là những người chưa bao giờ chiến bại, mà là những người không bao giờ bỏ cuộc.