Người dễ cười cũng là người dễ khóc

1219

Người dễ cười cũng là người dễ khóc. Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng.