Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào…

1977

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta