Hãy sử dụng trí thông minh của mình một cách đúng đắn.

681