Đọc sách “Ai muốn là triệu phú”

862

Đâu là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thịnh vượng cho doanh nghiệp? Bạn chỉ cần giải mã được bốn mật khẩu: Định mệnh, thấu kính, thiên thần và ngôi sao mà Mark Victor Hansen và Robert G. Allen đã sử dụng trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, và thành công.
Theo số liệu thống kê, trên 50% số doanh nghiệp nhỏ mới thành lập tuyên bố phá sản ngay năm đầu tiên và 95% hoàn toàn biến mất sau 5 năm hoạt động. Vậy đâu là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thịnh vượng cho doanh nghiệp?Bạn chỉ cần giải mã được bốn mật khẩu: Định mệnh, thấu kính, thiên thần và ngôi sao mà Mark Victor Hansen và Robert G. Allen đã sử dụng trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, và thành công. Chúng có trong “Cracking the Millionaire Code – Your Key to Enlightened Wealth” – dịch là “Ai muốn là triệu phú – Chìa khóa để làm giàu bền vững”.