Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.

695
Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.