Cuộc sống chỉ kết thúc khi bạn ngừng mơ ước…

1372

Cuộc sống chỉ kết thúc khi bạn ngừng mơ ước
Hy vọng chỉ kết thúc khi bạn ngừng tin tưởng
Tình yêu chỉ kết thúc khi bạn ngừng quan tâm
Tình bạn chỉ kết thúc khi bạn ngừng chia sẻ.